ThủmônNamchânvịt:Tếtnàyhơnhẳnnhữngtếtqua

Tết Bính Thân 2016 sẽ là cái Tết rất ý nghĩa với Vũ Hoài Nam, tức Nam chân vịt. Thủ môn 40 tuổi này vừa có đứa con thứ 2: cậu con trai Vũ Nam Khánh.