HồThứcĐiệp:Ngườigácđềntincẩn

Hồ Thức Điệp sinh ra và lớn lên ở xã Bồi Sơn, huyện Đô Lương, là một trong những thủ môn hay nhất của bóng đá phong trào huyện nhà.