Bay cùng 2 ca dương tính, tuyển Việt Nam xét nghiệm âm tính Covid-19 đợt đầu tiên

Bay cùng 2 ca dương tính, tuyển Việt Nam xét nghiệm âm tính Covid-19 đợt đầu tiên

Tất cả thành viên đội tuyển Việt Nam đều có kết quả âm tính với Covid-19 đợt đầu tiên. Đợt xét nghiệ