Vượt gió mưa, hàng nghìn cổ động viên có mặt tại sân Bukit Jalil tiếp lửa cho đội tuyển Việt Nam

Vượt gió mưa, hàng nghìn cổ động viên có mặt tại sân Bukit Jalil tiếp lửa cho đội tuyển Việt Nam

Hàng nghìn cổ động viên Việt Nam có mặt tại sân Bukit Jalil tiếp lửa cho đội nhà.14h30: Còn khoảng 5