Braithwaite không nhân nhượng Barca

Braithwaite không nhân nhượng Barca

Báo Tây Ban Nha Sport cho biết mối quan hệ giữa Barca và Braithwaite đang căng thẳng. Chủ Camp Nou k