Vì một bức ảnh, Chủ tịch CLB Việt Nam bị truyền thông châu Á coi là trường hợp khó hiểu trong bóng đá

Vì một bức ảnh, Chủ tịch CLB Việt Nam bị truyền thông châu Á coi là trường hợp khó hiểu trong bóng đá

Báo chí Việt Nam từng đăng tải một bức ảnh ông Nguyễn Văn Đệ đang sắp xếp chiến thuật trên một sa bà