Fernandes: ‘Ten Hag có phong cách rõ ràng’

Fernandes: ‘Ten Hag có phong cách rõ ràng’

“Điều đó là rõ ràng”, Fernandes trả lời câu hỏi liệu Man Utd đã cảm nhận được sự khác biệt trong pho

Fernandes: ‘Ten Hag có phong cách rõ ràng’

Fernandes: ‘Ten Hag có phong cách rõ ràng’

“Điều đó là rõ ràng”, Fernandes trả lời câu hỏi liệu Man Utd đã cảm nhận được sự khác biệt trong pho