arsenal troll

Biếm họa 24h: Arsenal lấy lại sức mạnh của đội bóng lớn【arsenal troll】: Bộ tứ “ỐPLA” đáng sợ